Medlemsskab af Folkekirken

En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder, uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen. 
Hvis man er døbt i en anden kirke end Folkekirken, men ønsker at være medlem, skal man kontakte sognepræsten.
Dette er også tilfældet, hvis man ønsker at blive genindmeldt. Præsten vurderer herefter på grundlag af en personlig samtale, om anmodningen om at blive genoptaget er udtryk for en alvorlig beslutning om igen at ville tilhøre folkekirken.

Udmeldelse af Folkekirken

Et medlem af folkekirken kan melde sig ud. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.
Hvis man ønsker at udmelde sig af Folkekirken, skal man henvende sig til sognepræsten enten skriftligt eller personligt. Anmeldelsen om udtrædelse skal være vedlagt en fødsels- og dåbsattest. Sognepræsten registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatist registreret i CPR. Man får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest, der er påtegnet, at man er udtrådt af folkekirken.
Ved udmeldelse mister man retten til brug af præst og kirkens øvrige personale ved begravelser/bisættelser og vielser.