Fødsel & Dåb

Det skal du huske
Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.

Fødselsanmeldelse
Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen via www.borger.dk.

Faderskab
Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Dette gøres ligeledes via www.borger.dk og senest 14. dage efter fødslen. Overskrides fristen sendes faderskabssagen videre til Familieretshuset.

Navngivning
Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivningen via www.borger.dk.

Aftal dåb
I skal henvende jer til kirkekontoret eller præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Faddere
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

 

Links til livets begivenheder: