Højmesse i Biersted Kirke

Velkomst

Bedeslag

Præludium

Indgangsbøn

1. salme

Hilsen
PræstHerren være med jer! 
MenighedOg Herren være med dig!

Kollekt (bøn): 
PræstLad os alle bede... 
MenighedAmen

Læsning
(menigheden rejser sig) 
Læsning fra Det Gamle Testamente

2. salme

Læsning
(menigheden rejser sig)
Læsning fra Det Nye Testamente

Trosbekendelsen 
(siges)

Ved dåb udelades læsning fra Det Nye Testamente samt Trosbekendelsen.

3. salme

Prædiken
PræstDette hellige evangelium ifølge evangelisten ... 
(menigheden rejser sig)
MenighedGud være lovet for sit glædelige budskab
Evangeliet læses
(derefter sætter menigheden sig) 
Prædiken slutter med kirkebøn og den apostolske velsignelse. 
Præst: (menigheden rejser sig) Lad os med apostlen ønske for hinanden?

4. salme

Nadver (kun ved gudstjenesten kl. 10.15)
PræstOpløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn: 
Vi takker dig, Gud Fader almægtige...
.
MenighedHellig, hellig, hellig er Herren, 
Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste! 

PræstVelsignet være han, som kommer i Herrens navn. 
MenighedHosianna i det højeste! 
PræstOpstandne Herre og frelser..... 
MenighedAmen 
PræstVor Fader, du som er i himlene..... 
MenighedAmen

Indstiftelsesordene:
Præst
: (menigheden rejser sig) 
Vor Herre Jesus Kristus tog..... 
(menigheden kan sætte sig, nadvergæster går op til alteret, mens der synges)

O du Guds lam! 
med korsets skam, 
du bar al verdens synder, 
derfra al trøst begynder; 
miskundelig 
forbarm du dig!

Brød og vin deles ud

Efter altergang synges: 
(mel. Hil dig frelser og forsoner)
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Kollekt (bøn):
PræstLad os alle bede... 
MenighedAmen

Velsignelsen (menigheden rejser sig)
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig... 
Menighed: Amen, Amen, Amen!

5. salme

Meddelelser

Udgangsbøn

Postludium 
(menigheden bliver siddende under postludium, undtagen ved barnedåb)