Ansøgning om julehjælp 2018

Biersted Menighedsråd vil gerne tilbyde en økonomisk håndsrækning til trængte familier og enlige op til jul.

Ansøgere kan henvende sig til sognepræst Sofie Gjørup Winkel senest den 1. december.

Sofie Gjørup Winkel
Præstegårdsvej 63, Biersted

Tlf. 98268038

Mail: SGW@KM.DK

Socialt arbejde har altid været en fast og umistelig del af kirkens arbejde. Også i vores Folkekirke. Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni og bygger på bibelens fortælling om Jesu møde med mennesker. Troen sætter mennesker til at tage sig af hinanden: Troen på, at alle er skabt af Gud betyder også, at ethvert menneske er værd at hjælpe. Det kristne menneskesyn er altså et forbillede for kirkens sociale arbejde: Det er næstekærlighed udlevet i praksis. At vi mennesker giver og modtager.

Vi ser jo desværre flere og flere mennesker, der ganske uforskyldt falder igennem de efterhånden meget store masker i vores sociale sikkerhedsnet. Det kan være overordentligt vanskeligt at hjælpe i sådanne situationer, men her træder blandt andet det kirkeligt baserede sociale arbejde til. 
I vores velfærdssamfund kan vi ganske vist ikke tale om materiel- eller økonomisk fattigdom som i tidligere generationer. Vor tids fattigdom er en relativ fattigdom, hvor folk ikke magter både at opfylde livets basale nødvendigheder og samtidig at leve op til det omgivende samfunds almene normer og sædvaner. Én af de normer, som de fleste af os kender og elsker er julen med alle dens traditioner. Men et stigende antal familier har faktisk ikke råd til at afholde en blot beskeden jul. Det kan voksne til en vis grad kapere, men det er langt sværere for børnene. Og her er det, at kirkernes julehjælp kommer ind i billedet, hvormed kirkerne håber at kunne give de familier, der ikke selv har råd til at forsøde juletiden, én bekymring mindre.

Det er på denne baggrund, at vi her ved Biersted kirke har besluttet os for, at uddele julehjælp. Derfor er det blevet besluttet, at de penge som deltagende betaler for kaffe og kage ved kirkens arrangementer går til vores lokale julehjælp. Julehjælpen er primært rettet mod børnefamilier, men også andre kan komme i betragtning. Alle, der bor i Biersted Sogn, og som trænger til julehjælp skal blot henvende sig til sognepræst Sofie Gjørup Winkel. Der er også muligt at tage kontakt, hvis man kender til familier, der kunne få glæde af vores julehjælp. Alle henvendelser behandles naturligvis med fortrolighed og respekt. Vi håber, at vi igen i år kan hjælpe så mange som muligt.