Henriette Johanssons Mindelegat

Grundet økonomiske omstændigheder, har legatet i 2019 oplevet et meget lille afkast i sine investeringer. Det betyder, at der i 2019 og i 2020 ikke vil blive uddelt legater.
Vil vil holde siden her opdateret, så snart der er en ny situation.

 

Til fordel for konfirmander og unge i Biersted, Vendsyssel og Hørdum, Thy

Af legatet, der uddeles 15. oktober 2019, bliver der nogle portioner fra kr. 1.000,00 til kr. 5.000,00 ledige.Legatet uddeles som rejse- eller studielegat til unge, der har eller har haft tilknytning til Biersted Sogn, området Nørhalne-Biersted. For studielegatets vedkommende er det er betingelse, at man er under videregående kompetencegivende uddannelse.

Ansøgningen indsendes senest den 1. oktober 2019 til:

Biersted Kirkekontor, Præstegårdsvej 65, Biersted, 9440 Aabybro.

Ansøgningsskema kan afhentes personligt, rekvireres skriftligt eller downloades i linket til højre.

LEGATBESTYRELSEN


Historien bag mindelegatet

Den 3. august 1971 oprettede Aage Kristian Johansson, Vanløse, dette legat til minde om sin hustru Henriette Kirstine Elise Johansson.
Aage Kristian Johansson blev født den 3. februar 1897 i Hørdum, Thy, som søn af Baneformand Johan Victor Johansson og Mette Marie født Toft.
Johan Victor Johansson blev senere stationsmester ved Biersted station og forældrene samt søsteren Anne Marie Johansson er alle begravet på Biersted kirkegård.
Trafikassistent Aage Kristian Johansson bliver viet med Henriette Kirstine Elise Jensen i Nørresundby kirke den 25. november 1921. Ægteparret bosatte sig i Vanløse og forblev barnløse.
Henriette Johansson dør den 3. maj 1971 og bliver begravet på Nørresundby kirke. Aage Johansson stifter herefter konfirmandlegatet.
Ved oprettelsen udgjorde kapitalen 7000,- anbragt i obligationer. Der er senere tilført yderligere midler. En del af obligationernes afkast uddeles én gang om året dels til konfirmander og som studie- eller rejselegat.
Den 12. juli 1985 dør Aage Kristian Johansson i Vanløse og bliver ligeledes begravet på Nørresundby kirkegård. Deres gravsted kan stadig ses på kirkegården.
I sit virke var Aage Kristian Johansson blandt andet chef for DSB's rejsebureau Astoria i København og tillige udnævnt til ridder af Dannebrog.