Babysalmesang

På babysalmesangsholdene danses, vugges, synges gamle og nutidige salmer, der lyttes og leges med rim og remser. Rekvisitter som ærteposer, klokkespil, sæbebobler, bolde og vifter bruges undervejs i undervisningsforløbet til at stimulere barnets sanser.

Der er noget ganske særligt over at opleve samværet omkring sangen sat i centrum samtidig med, at børn og forældre bliver fortrolige med kirkerummet. Det er inspirerende at arbejde med de klange, som rummet er med til at skabe og dejligt at mærke, hvordan forældre og babyer oplever dette sammen.

Nok så vigtigt er det at understrege, at babysalmesangen er en del af kirkens dåbsoplæring.

Spørgsmål og tilmelding til sognemedhjælper

Nina Kjærsgaard

Mail nina@bierstedkirke.dk eller 
sms/ring 30284699