NYT fra Byggeudvalget!

Præsteboligen er jo ikke særlig gammel, bygget i 1976, men den er behæftet med en lang række dårligdomme, som gør at det ikke er hensigtsmæssigt at koste mere på den.
Den er i dårlig energimæssig tilstand, tegltaget er af dårlig kvalitet, der har været problemer med skimmelsvampe og indeklima.

Konfirmandstuen er for lille til nutidige forhold. Der skal f. eks. undervises op mod 60 kommende konfirmander på en gang. Der er også flere arrangementer der kræver mere plads.
I den gamle bygning er det endnu værre med energiforholdene.

Kontorfaciliteter for kirkens ansatte er i øjeblikket en pavillon. Den er etableret på en midlertidig byggetilladelse, som udløber i 2018. Køkken og toiletforhold trænger også til en opgradering.

Disse problemstillinger har menighedsrådet arbejdet med gennem en årrække, og vi er kommet frem til at det er mest hensigtsmæssigt at bygge nyt frem for at renovere og ombygge de eksisterende bygninger.
I 2015 besluttede menighedsrådet så at bygge ny præstegård og kontor- og konfirmandlokaler.

P+P arkitekter blev ansat til at projektere det nye byggeri. De har siden sommeren 2016 arbejdet intenst, og har lavet et flot, enkelt og funktionelt projekt. Samtidig har de søgt et hav af offentlige myndigheder for at få tilladelse til at bygge så tæt ved kirken.
Der er rykket lidt på tidsplanen for byggeriet for at være sikker på at alle godkendelser er på plads før byggestart.

I begyndelsen af maj 2017 kom de sidste tilladelser på plads og den 25. maj blev det første spadestik taget af vores provst Folmer Toftdahl-Olesen. Det forventes at byggeriet står klar til ibrugtagning februar 2018. Derefter skal der ske nedbrydning af de gamle bygninger, samt anlægges have og p-pladser, så alt kan stå klar til foråret 2018.

Billeder fra byggeriet

25. maj: Første spadestik

Spaden til første stik
Orden og kaos